O mnie - Katarzyna Kazimierczak

Celem mojej pracy jest niesienie pomocy ludziom w rozwiązywaniu problemów, pokonywaniu kryzysów, wspieranie w rozwijaniu zasobów i możliwości, realizacji marzeń i życiowych planów oraz w budowaniu zdrowych, satysfakcjonujących relacji.

Terapię traktuję jako uzdrawiające spotkanie, w którym terapeuta empatycznie towarzyszy klientowi w zmniejszaniu cierpienia, pokonywaniu problemów i traum, domykaniu różnych życiowych sytuacji i pomaga w rozumieniu siebie i innych. Wierzę w to, że każdy człowiek posiada ogromne zasoby i potencjał do pokonywania trudności i kreowania szczęśliwego życia.


W swojej pracy kieruję się empatią, troską o klienta , uczciwością i dyskrecją.

Jestem magistrem sztuki, ukończyłam socjoterapię w Instytucie Gestalt w Krakowie oraz czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzeja Szulca w Krakowie. Edukacja w IT i EP oparta była na „metodzie fenomenologicznej, dzięki której do podstawowego kierunku Gestalt w sposób harmonijny zostały włączone elementy kierunków: psychodynamicznego i systemowego”. Uczyłam się pod kierunkiem między innymi dr. Marii John- Borys, Andrzeja Szulca, Jacka Pierzchały, Bernadetty Janusz, Janusza Kitrasiewicza, dr. n. med Katarzyny Wrzesień, Ilony Kołbik, Alessandry Petrone (Instituto di Gestalt Conseuling „Miriam Poster” Florencja).


Ukończyłam również szkolenia w Instytucie Ericksonowskim „Rzucone ziarno”- praca z bajką i metaforą oraz „Piękny umysł i jego cień”- psychoterapia osób chorujących na schizofrenię.

Kilkakrotnie uczestniczyłam w „Biennale - Terapia i teatr” w Łodzi, oraz w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących dramy i arteterapii, między innymi w Schleswig- Holstein w Niemczech.

Jestem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenerem I i II stopnia (nr rekomendacji I/200 oraz II 4310). Obecnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii organizowanym przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzę Ośrodek Społecznej Aktywności dla osób zaburzonych psychicznie ( w ramach projektu „Moja Szansa”).Współpracuję z Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, z Polkowickim Centrum Usług Medycznych oraz z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Działam w Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych, w którym realizuję liczne projekty terapeutyczne, integracyjne, psychoedukacyjne i kulturalne.

 

  

Współpracuję i polecam: